Executive search

Oferujemy usługę rekrutacyjną polegającą na pozyskaniu kandydatów pracujących na analogicznych stanowiskach w firmach z tej samej branży.

Usługa ta skierowana jest do firm, które chcą wzbogacić swój zespół o osobę ‘gotową’, posiadającą odpowiednią wiedzę, doświadczenie i sukcesy w pracy na danym stanowisku.

Poszukiwania bezpośrednie mogą się koncentrować na pozyskaniu osób ze wskazanych przez Klienta firm lub obejmować wszystkie firmy na rynku.

Przygotowujemy przegląd firm danej branży wraz z listą pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, ich gotowości do rozmów na temat zmiany pracy oraz oczekiwań finansowych.

Kandydaci pozyskani na drodze poszukiwań bezpośrednich przechodzą proces oceny i selekcji, gdzie podczas swobodnego wywiadu oceniana jest ich motywacja oraz kompetencje.

Na życzenie Klienta przeprowadzamy także testy psychologiczne.

Oferujemy wsparcie w rozmowach i negocjacjach z Kandydatami na każdym etapie selekcji.