Audyty personalne

Funkcją Audytu Personalnego jest jak najlepsze poznanie osobowości zawodowej Kandydata.

Audyt Personalny służy określeniu motywacji, kotwic kariery, a także zidentyfikowaniu mocnych stron i wyznaczaniu obszarów rozwoju. Pomaga również stworzyć spójny program działania w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych Pracownika we wspólnie określonym kierunku.

Audyt Personalny składa się ze swobodnego wywiadu psychologicznego (bądź kilku wywiadów) oraz testów psychologicznych.


Powyższą usługę kierujemy do firm, a także do osób prywatnych, chcących pogłębić samoświadomość i kompetencje zawodowe.