Metodologia

Korzystamy z różnych metod oceny i selekcji Kandydatów, uzależniając je od wymagań Klienta, specyfiki stanowiska, przewidzianego budżetu lub możliwości czasowych:

  • swobodny wywiad rekrutacyjny
  • standardowy wywiad rekrutacyjny
  • testy psychologiczne
  • assessment centre
  • zadania symulacyjne
  • sprawdziany wiedzy
  • sprawdziany językowe
  • próbki pracy

Kompetencje definiowane są na podstawie teorii McCllelanda, który kładzie nacisk na osobiste charakterystyki człowieka i jego motywację, a także na wysoki poziom wykonania właściwych dla stanowiska zadań.

Przy rekrutacji metodą assessment center, kompetencje określane są we współpracy z przedstawicielami Klienta.

Testy psychologiczne dobierane są w zależności od wymagań stanowiska. Dla przykładu: w przypadku stanowisk managerskich można przeprowadzić baterię trzech testów – test inteligencji ogólnej np. Apis-Z, test projekcyjny TAT (analizowany metodą McCllelanda), sprawdzający się przy badaniu dominujących potrzeb i motywacji zawodowej managerów oraz test kompetencji w zarządzaniu zespołem pracowniczym wg Reddin’a.