Szkolenia i treningi

Prowadzimy dostosowane do potrzeb Klientów szkolenia i treningi zamknięte w siedzibie Klienta lub sesje wyjazdowe.

 

Poniżej kilka wybranych zakresów tematycznych:

 

Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów

Przyszłość należy do ludzi wykorzystujących zasoby prawej półkuli mózgowej – myślących kreatywnie i twórczo. Przewagę zdobędą ci, którzy będą autorami oryginalnych pomysłów, niezwykłych rozwiązań – marzyciele z bogatą wyobraźnią, rozwiniętą intuicją, charakteryzujący się otwartością w myśleniu.


Skuteczna komunikacja - techniki asertywne

Sztuka porozumiewania się jest podstawową umiejętnością człowieka. W procesie rozwoju zawodowego leży u podstaw praktycznie każdej umiejętności. Szkoleniu z komunikowania się wzbogacamy o moduł obejmujący strategie asertywne.


Analiza konkurencji                 

"Człowiek, który zna dwa języki, jest wart dwóch ludzi" zwykł mawiać Napoleon Bonaparte. Znając język i plany konkurencji, można przygotować odpowiednie działania strategiczne.


Prowadzenie negocjacji                    

Negocjacje towarzyszą nam w trakcie całego życia. Można powiedzieć, że sukces w życiu w dużej mierze zależy od powodzenia w negocjacjach. Jest to umiejętność,
którą z powodzeniem wykorzystujemy w życiu zawodowym, osobistym i społecznym.


Negocjacje - poziom zaawansowany          

Dzięki poprawianiu sprawności negocjowania i renegocjowania warunków współpracy uczestnicy będą potrafili identyfikować strategie partnera oraz efektywnie realizować własne cele ekonomiczne w różnorodnych sytuacjach zadaniowych.


Techniki sprzedaży i obsługa Klienta           

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy dysponować będą skuteczną metodą sprzedaży, której zastosowanie pozwoli im osiągnąć swobodę argumentowania, odpierania zarzutów Klientów oraz dokonywania finalizacji sprzedaży. Dzięki wiedzy zdobytej w czasie szkolenia uczestnicy rozwiną swoje talenty, a tym samym będą częściej odnosić sukcesy w codziennej pracy.


Efektywna praca z informacją       

Warsztat odkrywa umiejętności w zakresie wykorzystania w codziennej pracy technik szybkiego czytania, technik pamięciowych oraz map myśli.